ویژگی های بازار YIWU HUANGYUAN

بازار Yiwu huangyuan به عنوان یک بازار پوشاک حرفه ای تصور می شود، با توجه به روند توسعه بازار به عنوان بین المللی، نام تجاری، تنوع، برای ارتقای قدرت رقابتی برای بازار پوشاک yiwu و افزایش تخصص و مقیاس آن سودمند است.

ویژگی های بازار YIWU HUANGYUAN